Le robó la computadora a Nancy Pelosi en el Capitolio e intentó venderla a Rusia

Le robó la computadora a Nancy Pelosi en el Capitolio e intentó venderla a Rusia